Popredajné služby

.:.DODATOČNÉ SLUŽBY.:.

Po zrealizovaní finálnej fázy projektov poskytujeme kompletnú starostlivosť o vzhľad a funkčnosť aplikácie. Automaticky aktualizujeme celú aplikáciu podľa najnovších verzií programov, v ktorej je vytvorená. Zároveň meníme aplikácie podľa najnovších prijatých medzinárodných štandardov. Vrámci dodatočnej starostlivosti poskytujeme informácie o návštevnosti web stránky alebo akejkoľvek webovej aplikácie. Do týchto informácií sa radí možnosť zistiť počet návštev za určité obdobie, počet jedinečných užívateľov navštevujúcich aplikáciu, mestá, odkiaľ sa k aplikácii užívatelia dostávajú a pod. Frekvencia a forma poskytovania týchto informácií záleží na vzájomnej dohode klienta s Martinom Windischom - winIT. Na právnu ochranu oboch strán sa dodatočná starostlivosť zazmluvňuje Zmluvou o poskytovaní služieb. Podmienky Zmluvy nie sú verejné, ich znenie si je v prípade záujmu potrebné vypýtať mailom alebo telefonicky u Martina Windischa - winIT.