Marketing

.:.INTERNET MARKETING.:.

V rámci nášho portfólia sa venujeme iba tým najvyužívanejším a najkvalitnejším službám existujúcim na súčasnom trhu. winIT sa svojím prístupom snaží vytvárať najmä nepriamy marketing, nerealizujeme projekty zamerané na e-mail marketing a pod. V kategórii internet marketing sa nachádzajú aplikácie:

  • bannerová reklama
  • FLASH aplikácie
  • textová reklama
  • PPC marketing (Pay Per Click)
  • SEO optimalizácia

.:.bannerová reklama.:.

Banner predstavuje buď statický alebo dynamický prvok zobrazujúci sa na webstránkach. Jeho cena záleží od určeného počtu zobrazení pri otvorení webstránky a od umiestnenia v okne internetovej aplikácie. Po prekročení limitu sa banner prestane zobrazovať.

.:.FLASH aplikácie.:.

V súčasnosti veľmi využívaný softvér na tvorbu internetovej reklamy - obsahuje zaujímavé grafické a funkčné prvky. Dajú sa v ňom zrealizovať vyskakujúce propagačné materiály, interaktívne okná a pod. Ide o finančne náročnejšie, no viditeľnejšie riešenie.

.:.textová reklama.:.

Portály a online redakčné systémy ponúkajú vo svojich službách napísanie pozitívneho článku profesionálnymi autormi, ktorí pravidelne prispievajú do redakčného systému. Tento článok je vysoko kvalitný a z pohľadu užívateľa môže vyvolať dojem, žo mu autor článku z vlastných skúseností odporúča kvalitný výrobok alebo službu. V súčasnosti veľmi využívaná služba, ktorá je takisto rátaná na počet zobrazení pri otvorení webstránky.

.:.PPC marketing (Pay Per Click).:.

Na báze PPC môžu fungovať bannerová aj textová reklama, ako aj akýkoľvek iný propagačný systém. Ide o umiestnenie ľubovoľnej marketingovej aplikácie do webstránky alebo systému webstránok. Kliknutím na odkaz sa zaktivizuje okno, v ktorom sa zobrazí propagačný text. Webstránka, ktorá umiestňuje takéto aplikácie získa za každé kliknutie na odkaz určitú finančnú odmenu. V predošlých službách sme opisovali v podstate telekomunikačný kreditový systém, v tomto prípade ide skôr o paušálnu službu.

.:.SEO optimalizácia.:.

V minulosti menej dôležitý prvok webových aplikácií SEO - search engine optimization, sa v súčasnosti dostáva vo veľkej miere do popredia. Skratka SEO znamená v preklade optimalizáciu pre vyhľadávače. Termín definuje formy úpravy aplikácií čo najvhodnejšie, aby ich internetové vyhľadávače zobrazovali na čo najvyšších priečkach. V súčasnosti je jedným z hlavných nástrojov internet marketingu.