O nás

Špecializujeme sa dizajnom, vývojom a propagáciou webových aplikácií. Poskytujeme kompletný balíček služieb cez návrh, vývoj a implementáciu softvéru až po jeho propagáciu a analýzu úspešnosti nasadenia. Súčasnou stratégiou je dokonalé zosúlaďovanie funkčnosti aplikácií s firemnou identitou a dizajn manuálom, ako aj využívanie najmodernejších postupov a technológií. Zároveň sa snažíme poskytovať kvalitné služby a dosahovať maximálnu spokojnosť zákazníkov. S klientmi spolupracujeme na profesionálnej báze. > Nerozhodujeme za Vás, ale vedieme Vás k tomu, aby ste sa rohozdli sami čo najlepšie.

Piliere winIT:

  • profesionalita
  • rýchlosť
  • korektnosť
  • lojalita
  • snaha o neustále zlepšovanie sa

.:.webdesign.:.

V oblasti webdesignu sa primárne zamerievame na grafické riešenia webových aplikácií. Zaraďuje sa sem navrhovanie webstránok, portálov, e-shopov, redakčných systémov, CMS.

viac...

.:.redesign.:.

Preorganizovanie pôvodných webových aplikácií. Obsahuje úplnú zmenu, nadstavbu alebo aktualizáciu grafickej, ako aj funkčnej a obsahovej stránky.

viac...

.:.vývoj webových aplikácií.:.

Vytvárame softvéry a aplikácie spĺňajúce najvyššie bepečnostné a marketingové nároky. Na požiadanie klienta vyvinieme webovú stránku, aplikácie v oblasti e-commerce, e-shop, portály, fórum, redakčné systémy a CMS.

viac...

.:.internet marketing.:.

Internet marketing zahŕňa propagáciu webovej aplikácie na internete, a to bannerovou reklamou, FLASH aplikáciou, textovou reklamou alebo PPC (pay per click) reklamou. Dokážeme vytvoriť kombináciu reklamných nástrojov, ktoré zabezpečia klientovi konkurenčnú výhodu na trhu v podobe goodwill.

viac...

.:.opitmalizácia pre vyhľadávače.:.

Optimalizovanie aplikácie pre rôzne internetové vyhľadávače patrí k hlavným nástrojom internet marketingu, preto ju v oblasti služieb zaraďujeme samostatne. Čím kvalitnejšie je aplikácia organizovaná, tým viac pritiahne návštevníkov. Patrí sem indexovanie, štrukturalizácia aplikácie, vytváranie metatagov a pod.

viac...

.:.štatistické metódy.:.

Dokážeme zistiť návštevnosť aplikácie na internete za určité časové obdobie. Klienta môžeme pravidelne informovať o úspešnosti nasadenia aplikácie. Štatistika zahŕňa počet návštev, počet zhliadnutých stránok, počet jedinečných užívateľov navštevujúcich aplikáciu, mestá, z ktorých boli návštevy uskutočnené a pod.

viac...

.:.dodatočné služby.:.

Poskytujeme nepretržitú starostlivosť o fukčnosť, vzhľad a bezpečnosť vytvorených aplikácií. Dopĺňame a aktualizujeme ich podľa najnovších štandardov a v prípade potreby meníme na báze novších tehnologických postupov.

viac...

.:.hosting.:.

V našom portfóliu ponúkame hostingové služby za minimálne náklady. Na požiadanie klienta vytvoríme doménu a postaráme sa o jej dostupnosť.

viac...