Hosting

Prednostne poskytujeme hosting projektom, ktoré vyvíjame. K službám v kategórii hosting patrí registrácia domény .sk, dostatok diskového priestoru, e-mailové účty, najnovšie verzie webových serverov a pod. Služby bližšie špecifikujeme konkrétne pri jednotlivých projektoch. Služba hosting ponúka niekoľko služieb:

  • e-mail hosting
  • DNS parking
  • registrácia domény - uchovávanie dát

Ponúkame tri aplikačné vrstvy, ktoré sa odlišujú v počte e-mailových účtov, priestorovej kapacite a v databáze:

  • hosting simple
  • hosting common
  • hosting extra

.:.hosting simple.:.

  • 1 000 MB (1 GB) priestoru pre web - 5 e-mailových účtov - prihlásanie cez WinSCP - podpora PHP 5

.:.hosting common.:.

  • 5 000 MB (5 GB) priestoru - 10 e-mailových účtov - prihlásenie cez WinSCP - podpora PHP 5 - databáza MySQL

.:.hosting extra.:.

  • 10 000 MB (10 GB) priestoru - 20 e-mailových účtov - prihlásenie cez WinSCP - podpora PHP 5 - databáza MySQL