Grafika

.:.WEBDESIGN.:.

Vytvoríme pre Vás správne grafické riešenie webovej aplikácie s prihliadnutím na firemnú identitu, jej stratégiu a ponúkané produkty.

Podstatnými sú pre nás Vaša spokojnosť a maximálne pozitívny goodwill Vašej spoločnosti.

Každý dizajn navrhujeme samostatne, podľa požiadaviek a pripomienok klienta. Naším cieľom je zosúladenie vzhľadu aplikácie so všeobecne využívanými štandardmi a zároveň jej jedinečnosť. V oblasti webdesignu sa venujeme primárne dizajnu webstránok, portálov, e-shopov, redakčných systémov a CMS. Vo všeobecnosti používame tri aplikačné vrstvy rozdielne v náročnosti ich tvorby:

  • web design simple
  • web design common
  • web design extra

.:.web design simple.:.

Jednoduchý web dizajn pozostáva z návrhu graficky nenáročných aplikácií. Obsahuje malý počet grafických prvkov, ktoré musí grafik vytvoriť. Do tejto kategórie sa radia všetky aplikácie s jendotným vzhľadovým vzorom. Na tvorbu, a teda aj nákladovo je menej náročný. Patrí sem napríklad portál na báze CMS.

.:.web design common.:.

Bežný dizajn tvorí zoskupenie niekoľkých zladených grafických schém odlíšených napríklad na rôzne používateľské rozhrania a podobne. Graficky a aj nákladovo je náročnejší, no patrí k webovým štandardom. Patria sem napríklad webové stránky s jednouchou aplikačnou logikou, stránky právnických alebo fyzických osôb.

.:.web design extra.:.

Návrh špeciálneho dizajnu zahŕňa detailnú analýzu klienta. Navyše k balíku COMMON obsahuje kompletný návrh maximálneho počtu grafických prvkov, ktoré sa v aplikácii objavujú. Patrí sem napríklad návrh vzhľadu mail-klienta, zložité webové stránky s mnohými prvkami a pod. V tejto kategórii sa špeciálne venujeme tvorbe loga, korporátnej identity a dizajn manuálu.

.:.REDESIGN.:.

Redizajn webovej aplikácie obsiahne **vylepšenie pôvodného grafického schématu, doplnenie o súčasné grafické prvky alebo úplnú zmenu pôvodného vzhľadu aplikácie.** Službu redizajnu poskytujeme aj vrámci dodatočnej starostlivosti v popredajných službách.